برگزاری اولین کارگاه مسائل روحی وروانی مربوط به سلسله کارگاه های "الفبای شکوفایی نبوغ"

در تاریخ ۹۷/۱۱/۱۸روزپنجشنبه ساعت ۱۷ الی ۱۹ اولین کارگاه از سری کارگاه های الفبای شکوفایی نبوغ توسط اقای دکتر سید حسین رضویان تشکیل شد.دراین کارگاه ۸مساله روحی وروانی که مانع رسیدن به نبوغ می شود بیان گردید. این عوامل بازدارنده شامل ترس …

گفتگو با متخصص جراحی عمومی محله سجاد دکترسید حسین رضویان درباره روش های افزایش سطح آگاهی

پیرو مصاحبه روزنامه شهر آرا با جناب دکتر سید حسین رضویان چاپ شده در تاریخ ۶بهمن ۱۳۹۷ خلاصه ای از اهم پرسش و پاسخ های مطرح شده به شرح ذیل است: دکترسید حسین رضویان ۵۰ساله متخصص جراحی عمومی و پژوهشگر و مولف در مسائل علوم انسانی است. این پزشک و…

رونمایی از کتاب الفبای شکوفایی نبوغ در فرهنگسرای امربه معروف و نهی از منکر پارک موضوعی وحدت

  بیست و هشتم آذرماه ۹۷ همزمان با جشن یلدای فرهنگسرای امر به معروف و نهی از منکر واقع در پارک موضوعی وحدت از کتاب " الفبای شکوفایی نبوغ" رونمایی شد. این مراسم با حضور جمع کثیری از خانواده های محترم کارکنان شهرداری در این جشن  و بین ساعت ۱۸ ا…

برگزاری سمینار الفبای شکوفایی نبوغ درجهاد دانشگاهی مشهد

   در تاریخ بیست و نهم آذرماه ۹۷ کارگاه" الفبای شکوفایی نبوغ" توسط دکتر حسین رضویان در محل ساختمان نوآوری مرکز آموزش دانشگاه جامع علمی و کاربردی مشهد برگزار شد و با تبلیغات به شکل بنر دیجیتالی در کانال های آموزشی مختلف وکانال مربوط به سازمان …

برگزاری سمینار آموزشی مدیریت ذهن در محیط کار

  درتاریخ 12دی ماه 1397 ،سخنرانی باعنوان "مدیریت ذهن و شکوفایی نبوغ درمحیط کار "توسط دکتر سید حسین رضویان  در دانشگاه جامع رضوی واقع در گلستان 1 و 3 برگزار شد.سخنرانی از ساعت 17 با معرفی رزومه کاری سخنران و عناوین کتاب آغاز شد. بدین…

آغاز سال تحصیلی 1397

زنگ اول: زنگ اول که می خورد، یک زنگ هم باید در گوش ما بخورد و بپرسیم که فرزند من چند ساله هست؟ برنامه وی چیست؟ مسیر ذهنی او چیست؟ چه مخاطراتی تهدیدش می کند؟ چه فرصت هایی دارد؟ چه چیزهایی آینده او را می سازد؟ آیا فرزند من هم …

معرفی کتاب الفبای شکوفایی نبوغ

کتاب الفبای شکوفایی نبوغ کتابی ماحصل سالها تجربه دکتر سید حسین رضویان (دکتر تلنت) در زندگی و کسب و کار است که برای نسل جوان و پویای ایران و هر فرد عاشق پیشرفتی نوشته شده است. مقدمه کتاب الفبای شکوفایی نبوغ نوشته پیش روی شما برای بهره وری از ان…