معرفی کتاب الفبای شکوفایی نبوغ

کتاب الفبای شکوفایی نبوغ کتابی ماحصل سالها تجربه دکتر سید حسین رضویان (دکتر تلنت) در زندگی و کسب و کار است که برای نسل جوان و پویای ایران و هر فرد عاشق پیشرفتی نوشته شده است.

مقدمه کتاب الفبای شکوفایی نبوغ

نوشته پیش روی شما برای بهره وری از انرژی های درونی خودتان است

از نظر من اکثر قریب به اتفاق افراد جامعه دارای نبوغی خاص هستند

از نظر من کسی که از عهده یک کار ساده بر بیاید دارای نبوغی است که اطلاع ندارد

بر اساس مطالبی که خواهید خواند متوجه می شوید که شما باید بر ذهن خود مسلط باشید، بر اساس قوانین عالم حرکت کنید و نتایج مطلوب خود را بگیرید. شما باید بدانید که تنها هستید، شما باید بدانید که باید بر خود مسلط باشید، شما باید بدانید که لازم است حرکات آگاهانه انجام دهید.

بر اساس حرکت در دو محور که یکی کنترل هر چه بیشتر خودتان است و دومی استفاده از مهارت های کاری شما قادرید نتایج و دستاوردهای بهتری برای خود داشته باشید.

شما باید بدانید که تنها هستید و این جهان متعلق به شماست

شما باید بدانید که هر چه که بکارید درو خواهید کرد

شما یاد می گیرید که سئوال بپرسید، اگر از وضع نامطلوب خود ناراضی هستید فردی را مقصر ندانید، سئوال بپرسید که چرا دچار ضعف، سستی، مصیبت و یا هر ناهنجاری دیگری شده اید.

اگر در این پرسش ها متوجه شدید که در قسمتی از این مصائب، خودتان هم مقصر هستید توصیه می کنم که یقه دیگران را رها کنید و اول یقه خودتان را بچسبید.

از خودتان بپرسید که چه کاری باید انجام می داده اید که بهتر باشید و انجام نداده اید

از خودتان بازخواست کنید که چه تلاشی باید می کردید و کوتاهی کردید

باید به این باور مهم برسید که همه انچه که هست در وجود بی مثال شماست و بیرون از شما چیزی نیست و باید برای رسیدن به آنچه می خواهید تلاش آگاهانه و خردمندانه انجام دهید.

 

2 دیدگاه

  • سلام , مهمان