ریسک و ریسک پذیری

ریسک چیست؟

ریسک چیست ؟

ریسک پذیری چیست ؟

آیا ریسک بکنم یا نه ؟

تعاریف زیادی از ریسک ارائه شده که هر کدام در جای خود درست است. تعاریفی در حوزه مدیریت، تعاریفی در حوزه کسب و کار و بیزینس، تعاریفی در حوزه اختراعات و ….

در این مقاله قصد داریم ریسک را از منظر دکتر تلنت بررسی می کنیم.

و یاد آور میشویم در این مختصر، ما از این مفهوم یک باز تعریف ارائه می دهیم.

از دیدگاه دکتر تلنت ریسک یعنی در یک مقطع زمانی در جایگاهی ایستاده اید که باید برای انجام کاری مهم تصمیم بگیرید، آیا آن کار را انجام دهید یا خیر؟!

همان زمانی که از خود می پرسید : آیا این ریسک را انجام بدهم یا نه ؟!

قطعا در پشت این ریسک سودی را برای خود دیده اید که اقدام به این ریسک خواهید کرد.

به جزئیات این اتفاق هم فکر کرده اید و محاسباتی را نیز انجام داده اید.

این محاسبات یا کاملا آگاهانه است و بر اساس اسلوبهای و الگوهای محاسباتی ریاضی و مهندسی

و یا مغز شما پالسها و آلارمهایی را ساطع میکند که به سمت این ریسک سوق داده می شوید.

پس میتوان گفت ریسک درک یک فرصت است .

 

چرا دست به این ریسک می زنید ؟

چون که ضمیر ناخود آگاه و خود آگاه شما یادآور می شود چیزی در پس این ریسک برای شما گذاشته شده است که باید به آن برسید.

در اقدام به این ریسک یک حقیقت وجود دارد و آن اینکه شما از یک سری مرزها گذشته اید و ترس هایی را هم کنار گذاشته اید.

  • به این باور رسیده اید که توان انجام آن کار را دارید.
  • در خصوص انجام آن اعتماد به نفس هم دارید.
  • خود را مستحق دستیابی به این هدف هم می دانید.
  • و خیلی از مسائل روحی روانی در این راستا را هم بر خود هموار کرده اید.

آیا ریسک محدودیت ایجاد می کند؟

پس ریسک یک محدودیت نیست و نوعی ابراز موجودیت در عرصه کار و تلاش است.

پس فردی که ریسک را پذیرفته دو آیتم مهم را برای خود حل و فصل کرده :

ـ یکی مسائل روحی روانی که امتیازهای مثبت زیادی به همراه دارد.

ـ و یکی مسائل مهارتی در انجام آن کار که باز هم امتیازهای مثبت زیادی برای فرد به همراه دارد.

و در حال حاضر در سرزمین سوال و پرسش ایستاده :

این کار را انجام دهم یا ندهم ؟

این مرحله همان ریسک پذیری است که فرد شهامت پریدن به سمت بالا را در درون خود ایجاد کرده است.

تا این مرحله از منظر دکتر تلنت همه این رویدادهای مثبت است .

اما کجا و کی امکان دارد امتیاز منفی بگیرید ؟

جایی که ارزیابی های نادرست انجام دهید .

ادارک و شناخت را باید همواره در کنار ریسک جای داد.

اگر تشخیص موضوع مورد ریسک غلط باشد نتایج حاصل هم منفی میشود.

مبحث ادراکات ریسک یعنی این که شما همه راه ها را بررسی کرده باشید.

در مرحله انتخاب هوشمندانه ترین راه رسیدن به هدف را برگزینید و این انتخاب منوط به همان مبانی شناخت، ادراک، مهارت و ذکاوت مدیریتی شماست.

در حقیقت ریسک شهامت است نه حماقت. کسی که میداند ریسکش قطعا با شکست روبرو میشود در حقیقت اقدام به حماقت کرده است.

اگر ریسک پذیر هستید از ریسکهای کوچک شروع کنید و از ریسکهای کشنده پرهیز کنید .

برای درک عمیق تر از این موضوع با ما تماس بگیرید.

 

 

 

هنوز هیچ دیدگاهی وجود ندارد

  • سلام , مهمان