دکتر تلنت کیست؟

دکتر سید حسین رضویان متخصص جراحی عمومی، نویسنده، سخنران، مشاور و مدرس در زمینه های توسعه و توانمندسازی مهارت های افراد و گروه ها (شرکت ها، موسسات و سازمان ها) متولد ۱۳۴۷ در مشهد است،  او پس از طی مراحل مختلف در عرصه پزشکی و ارتباط با جامعه عظیمی از مخاطبان متوجه اصل مهم نبوغ و استعداد در افراد و اهمیت آن کشف و پرورش آن به منظور بهبود شرایط زندگی انسان ها گردید  به همین منظور وب سایت دکتر تلنت جهت انتقال دانش و تجربیات در این زمینه راه اندازی گردیده است.

دکتر تلنت در راستای توسعه دانش و مهارت های افراد و مجموعه ها، آماده همکاری با افراد، گروه ها، شرکت ها و موسسات در نقاط مختلف روستاها و شهرهای ایران و جهان می باشد.