تکنیک سوال: حاکم بلامنازع

پیشتردر کتاب” الفبای شکوفایی نبوغ ” تکنیک سوال را مطرح کردیم. اینجا دوباره آن ها را تکرار و بررسی می کنیم.

سوال، حاکم بلامنازع است.

به مسائل زیر توجه کنید:

وقتی سوال می کنید در واقع شهامت دارید. جرات پرسیدن سوال در واقع یک فرایند ذهنی است و این فرایند ذهنی برای هرکسی در دسترس نیست.

سوال یک تکنیک قوی است و شما باید با اصول سوال پرسیدن آشنا شوید.همه موارد زیر به قدرت ذهن شما برمی گردد:

۱- آیا شهامت سوال پرسیدن را دارید؟

۲-چه نوع سوالی می پرسید؟

۳- در چه جهتی سوال می پرسید ، به صورت مثبت ودر جهت حل مسئله یا یه شکل منفی و در جهت ایجادسد جلوی خودتان؟

۴-محاسبه کردن و سوال پرسیدن

۵-آگاهی و سوال پرسیدن

۶- ذخیره ذهنی و دایره المعارف ذهنی شما

۷-علم شما

۸- مواجهه داشتن

۹- سوال چندسیلابی

ادامه در پست بعدی ……

 

 

 

 

2 دیدگاه

  • سلام , مهمان