برگزاری سمینار آموزشی مدیریت ذهن در محیط کار

 

درتاریخ 12دی ماه 1397 ،سخنرانی باعنوان “مدیریت ذهن و شکوفایی نبوغ درمحیط کار “توسط دکتر سید حسین رضویان  در دانشگاه جامع رضوی واقع در گلستان 1 و 3 برگزار شد.سخنرانی از ساعت 17 با معرفی رزومه کاری سخنران و عناوین کتاب آغاز شد. بدین منظور اساس سخنرانی برمبنای پنج محور اصلی (توانمندسازی نیروی انسانی در محیط کار، استراتژی ذهن کارامد در محیط کار، موانع شکوفایی نبوغ برپایه شناخت مسائل روحی روانی،افزایش بهره وری بدون خستگی،مهارت های ذهنی حل مشکلات ) صورت گرفت.مدعوین این گردهمایی ،مدیران میانی و ارشد و همچنین کارکنان ضمن خدمت آستان قدس رضوی  اعم از مرد و زن بودند که توسط زحمات گرانمایه رئیس بخش برنامه ریزی امور فرهنگی و روان شناسی ،اقای دکتر احتشام و کارشناس ارشد امور اموزشی دانشگاه ،اقای هرمزی برگزارگردید.سخنرانی به شکل پرسش و پاسخ وباارائه مطالب به شیوه پاورپوینت به حضور مخاطبین رسیدو در پایان کتاب سخنران با عنوان” الفبای شکوفایی نبوغ” درمعرض نمایش گذاشته شد.

هنوز هیچ دیدگاهی وجود ندارد

  • سلام , مهمان